Protupožarni premazi

Zakonom o gradnji NN 153/2013 uređuju se između ostalog temeljni zahtjevi za građevine u koje spadaju i čelične konstrukcije, člankom 10. definirana je sigurnost u slučaju požara.

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog vremena kako bi se zaštitili ljudski životi i imovina. Konstrukcijski čelik gubi čvrstoću pri određenim temperaturama, zaštita od požara produljuje ili onemogućuje da čelik dostigne kritičnu temperaturu i osigurava da zadrži svoju nosivost. Nanošenjem vatrootporne boje osigurava se dodatno vrijeme za hitnu reakciju, sigurnu evakuaciju te mogućnost da vatrogasci ugase vatru.

Otpornost na požar je sposobnost dijela građevine da kroz određeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili cjelovitost (E) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo u slučaju požara. Vrijeme otpornosti na požar izražava se u minutama koje se označavaju brojevima 15,20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.

Naša tvrtka nudi usluge nanošenja vatrootporne zaštite uz vrlo visoku sigurnost i optimizaciju troškova. Uz to nudimo i izradu protupožarnog elaborata, izradu izvještaja o protupožarnosti i proračuna.

Ispunjavamo zahtjeve međunarodne norme ISO 9001 koja se odnosi na upravljanje kvalitetom. Upravljanje i osiguranje kvalitete obuhvaća i posjedovanje specifičnih znanja koja su nužna za uspješnu realizaciju građevinskih projekata. Također, posjedujemo i ISO 14001 certifikat koji se odnosi na zaštitu okoliša i primjenjiv je na sva područja poslovanja. On potvrđuje kontrolu sustava upravljanja okolišem od strane organizacije i potiče korporativnu odgovornost prema okolišu.

Zahvaljujući našim specijaliziranim timovima, profesionalno osposobljenim djelatnicima, strojevima i opremi koje posjedujemo u mogućnosti smo izvesti profesionalnu uslugu na najrazličitijim objektima. Posjedujemo Airless uređaje koji omogućuje nanošenje premaznih sredstava bezzračnim špricanjem. Ovakva metoda bojanja učinkovita je, kvalitetna i precizna. Naša znanja i tehnologija omogućuju nam pružanje profesionalne usluge u zatvorenim i otvorenim prostorima kao i izvođenje radova na visini. 

Econ d.o.o. ima višegodišnje iskustvo u nanošenju protupožarnih premaza, čemu u prilog ide i naša referentna lista obavljenih radova, a od njih bi izdvojili radove na Vukovarskom Vodotornju.

Za sve detalje oko ugovaranja suradnje slobodno nam se obratite putem kontakt stranice.