Uklanjanje grafita

Urbani problem vandalizma i pomanjkanja kulture kroz nekontrolirano izražavanje grafitima često uzrokuju probleme vlasnicima zgrada u gradovima, a mnogi takvi slučajevi dođu do nas u obliku zahtjeva za njihovim uklanjanjem. Uklanjanje grafita i čišćenje fasada snagom vodene pare često je korištena tehnologija jer ne oštećuje fasadu ili drugu tretiranu površinu, a skida naneseni grafit. Također raspolažemo tehnologijom zaštite svježe obojanih pročelja antigrafitnim premazom kojim garantiramo čistu fasada od grafita najmanje tri godine.

Grafite uklanjamo sa svih vrsta površina:

  • Betona
  • Kamena
  • Plastike
  • Lima
  • Plakata

Čišćenje fasada

S vremenom fasada Vašeg objekta postane onečišćena tvarima iz okoliša. Econ postupak čišćenja fasade je potpuno neagresivan i efikasan. Po završetku čišćenja očišćene površine se tretiraju hidrofobnim nanosom koji je proziran i u funkciji ublažavanja budućih onečišćenja i lakšeg čišćenja.